נוף צורים צור יגאל

נוף צורים צור יגאל

ברכת שנה טובה

השכבה שלי

הודעות להורים תשע"ח

אסיפת הורים בית ספרית

ירוק

לוח אירועים- אוקטובר

חומרי הלמידה לשנת הלימודים תשע"ח

סרטון הסבר בנושא אלרגיה לבוטנים

סרטון תדמית של בית הספר

גלריית תמונות

בית ספר נוף צורים

מדף תוצרים תכנית ארכיטקט מולטימדיה

טיול עם מצלמה- תלמידי נוף צורים יצרו במסגרת שיעורי מולטימדיה

דבר המנהלת

דבר מנהלת ביה"ס הגב' מיכל ללוש

"ההתכנסות יחד היא התחלה,ההישארות יחד היא התקדמות,העבודה יחד היא הצלחה"(הנרי פורד)

תכנית טיולים וסל תרבות

סל תרבות תשע"ח

טיולים תשע"ח

WCAG 2.0 (Level AA)