נוף צורים צור יגאל

נוף צורים צור יגאל

בהצלחה

דבר המנהלת

דבר מנהלת ביה"ס הגב' מיכל ללוש

"ההתכנסות יחד היא התחלה,ההישארות יחד היא התקדמות,העבודה יחד היא הצלחה"(הנרי פורד)

השכבה שלי

הודעות להורים תשע"ט

office365

לוח אירועים חודש אוקטובר

חומרי למידה לשנת הלימודים תשע"ט

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם מתמטיקה תשע"ח כיתה ו

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם מתמטיקה תשע"ח כיתה ה

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם מתמטיקה תשע"ח כיתה ד

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם מתמטיקה תשע"ח כיתה ג

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם מתמטיקה תשע"ח כיתה ב

תלקיט פעילויות ומשימות מותאם מתמטיקה תשע"ח כיתה א

עיתון

סרטון הסבר בנושא אלרגיה לבוטנים

סרטון תדמית של בית הספר

גלריית תמונות

בית ספר נוף צורים

תכניות תל"ן

תכנית התל"ן לשנת תשע"ט

טפסים ומנשרים

אודות בית הספר

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA